วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

พระกรณียกิจ สมเด็จพระพี่นาง

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้านการศึกษา การพัฒนาสื่อการสอน การสร้างโรงเรียนและการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ
การแพทย์และการสาธารณสุข ทุนการกุศลสมเด็จย่า
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิขาเทียม
การแพทย์และการสาธารณสุข ออทิสติก
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิถันยรักษ์
การแพทย์และการสาธารณสุข มูลนิธิ พอ.สว.
ด้านพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกอักษรโรมัน
ด้านพระพุทธศาสนาพระกฐินส่วนพระองค์
ด้านพระพุทธศาสนาวัดทับไทร
ด้านพระพุทธศาสนาวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
การสังคมสงเคราะห์
การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น