วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แสงแห่งแรงศรัทธา - คาราบาว

เพลงแสงแห่งแรงศรัทธา
ผู้ร้อง : คาราบาว

****

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

1 ความคิดเห็น: