วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สถิต ณ ดวงใจ - ปาน ธนพร

เพลงสถิต ณ ดวงใจ
ผู้ร้อง : ปาน ธนพร

****

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น